Project Description

Инвеститор: строително инвестиционен бранд „КомАд“
Изпълнител на фасади: Златанов Кънстръкшън ЕООС
Използвани материали: Широкоформатна керамика KERLITE, колекция ADVANTAGE SKIN
декор SILVER, размер 3000/1000/3,5 мм
HPL екстериорни панели DUROPAL, декор R20027 Pale Lanselot Oak, 6 mm